2018. január 20., szombat

Üvegtrón fanfic (Queen of shadows)

Sziasztok! Ezt a ficet még tavaly írtam év elején, amikor nagyon Manon-Dorian lázban voltam, és ki kellett adnom magamból. Akkor olvastam a Queen of Shadows-t, de azóta megjelent ugye az EOS, és ahhoz képest már AU-nak számít, szóval nem canon fanficet sikerült alkotnom, mint később kiderült. De azért jó olvasást :)

Éji lángManonnak halvány fogalma sem volt róla, miért tért vissza újra és újra arra a helyre. Ahol régen az üvegkastély égbetörő falai meredeztek, mára már csak az emlékét tudta felidézni. A kőkastély mindenesetre sokkal rokonszenvesebbnek tűnt a számára, sokkal inkább... emberinek. Emberi. Ez a szó állt talán a legtávolabb tőle. Ő szörny volt, szörnynek született. Ő egy vérbeli feketecsőrű boszorkány mintaképét alkotta, a szárnyparancsnokét, a trónörökösét. Senki sem értette volna meg! De miért is kéne megérteni Manont? Egyáltalán nem szorul rá senkire és semmire, legfőképp nem a sajnálatra.

– Szia, kisboszorkány!

A búgó férfihang azonnal visszarántotta őt a valóságba.

– Szia, kisherceg!

Illendő vajon így beszélni egy királlyal? Dorian már király volt, az apja meghalt, de a zsarnokság még nem ért véget.

– Emlékszem rád – szólt az uralkodó mélyen a szemébe nézve, de tekintete némi zavart tükrözött. – Te mentettél meg.

– Azt hiszem, túl élénk a fantáziád, kisherceg! – Manon sikeresen magára öltötte a hidegszívű halálhozó hangjának nyugalmát.

Dorian megrázta a fejét, és elmosolyodott.

– Akkor nem te figyelmeztetted Aelint, hogy még élek a démonban? Nem te érted el, hogy ne öljenek meg?

– Tartoztam neki. Megmentette az életemet. Csupán a kötelesség miatt tettem. Már nem vagyok az adósa.

– Ő nem jött rá, de te igen. Pedig nem is ismersz – suttogta Dorian zavarodottan, akár egy szégyellős gyerek.

Manon nem reagált a kijelentésre, bár szívesen megtette volna. Holnap az első dolga lesz belemélyeszteni a vaskörmeit egy senkiháziba, hátha az majd lenyugtatja az idegeit.

– Mennem kell – szólalt meg nagysokára a boszorkány, és elhelyezkedett Abraxos hátán.

– Várj! Én csak meg akartam köszönni! – kiáltott utána a király.

Manon másnap este nem tért vissza.

 

Egy pofon, aztán egy újabb. Vaskarmok sértették fel a bőrt az arcán, kék vére eláztatta a holdsugárszínű haját és vörös köpenyét. Manont az összes boszorkány és Perrington előtt alázták meg. A herceg a jelek szerint jót nevetett az ő nyomorúságán, Morath a pokolnál is rémesebb hely volt. Bárcsak az egész elpusztult volna!

A főboszorkány letépte róla a köpenyét, és megfosztotta a szárnyparancsnokságától. Manon számára ez felért egy halálos ítélettel.

– Többször is ellenszegültél a parancsomnak – dörmögte Perrington herceg. – Többé nincs szükségünk rád és a kis szárnysegédedre sem.

Asterin kővé dermedt, kezét ökölbe szorította, hogy visszafogja a remegést.

– A sorsotokról a főboszorkány dönthet – folytatta a férfi.

Ezúttal abbamaradtak az ütések, a boszorka szólásra emelkedett.

– Feketecsőrű Manon és Feketecsőrű Asterin! Ti részt vettetek egy boszorkányok és valgok ellen irányuló merényletben. Morath egy része megsemmisült; komolyan azt hittétek, titokban maradhat?

– Nem tűrhettük – felelt csendesen Asterin. – Minden az én hibám. Manon miattam ment bele, ő nem tehet róla.

– Hallgass! – ordított rá a herceg.

– Ezennel ki vagytok tiltva Morath területéről, és elvesztettétek a bizalmunkat. Kitaszítunk benneteket! Egy napot hagyunk nektek a távozásra, de ha azután bármelyikünk meglátna titeket, ellenségekként fogunk kezelni.

Manont nem kellett emlékeztetni rá, mivel jár az, ha valaki a boszorkányok ellensége.

Újabb karmolás az arcán, a hátán, a mellkasán, majd ütések, rúgások, újabb karmolás. Minden boszorkány megajándékozta őt valamivel, mielőtt kihajították.

 

– Manon! Kelj fel! – hallotta Asterin hangját maga mellől. A szeme előtt csillagok táncoltak, amiről akaratlanul is a herceg szemei jutottak eszébe. A füvön feküdt, körülötte mindent kék vér borított. Mennyi ideje fekhetett itt?

– Asterin... – csak ennyire telt tőle.

– Mennünk kell, Manon! Ilyen állapotban nem jutunk messzire.

– De Abraxos...

– Őt megkaptuk, de attól tartok – felelte szomorúan a boszorkány. – Attól tartok, nem tud repülni.

– Megsebesítették Abraxost? – kiáltott fel Manon dühösen, de mikor megpróbált felülni, erőtlen nyögést hallatott.

– Rendben lesz, csak kell neki egy kis idő – biztatta Asterin, szeméből könnyek csordultak ki.

– Egy boszorkány sosem sír! – dorgálta Manon, és társa segítségével feltápászkodott.

– Abraxost előre küldtem, jobb lesz, ha beérjük! Akkor felülhetsz a hátára!

– Nem fogok neki még több szenvedést okozni. Különben sem kell engem húzni, mint egy igát!

A boszorkány örült, hogy visszatért a mágiája, máskülönben a sebei még rosszabb állapotban lettek volna. Így talán még akad esélyük a túlélésre.

 

Az erdőben Asterin megállás nélkül szóval tartotta Manont, nehogy az elájuljon a kimerültségtől és a fájdalomtól. Annak ellenére, hogy idegen talajon jártak, Asterin biztos léptekkel vezette őket előre. Manon először csak sejtette, hogy Asterinnek valójában nem is annyira ismeretlen ez a terep, mint hiszi, de csak akkor lett biztos benne, mikor meglátta az erdészházat a semmi közepén. A szeme könnybe lábadt a gerincébe nyilalló fájdalomtól, kénytelen volt megkapaszkodni egy fa törzsébe.

– Megérkeztünk – jelentette ki Asterin mélyeket sóhajtva. – Itt nem fognak keresni minket.

– Nem kellett volna idejönnünk! Ez a hely... túl fontos neked, hogy feláldozd miattam!

– Ez a hely végre újra értelmet nyert az életemben. Ahogy te is. Tekintsd ezt a bizalmamnak.

Az erdészházban Asterin ugyanoda fektette Manont, ahová ő is került annak idején, igyekezett a lehető legkényelmesebben elrendezni a boszorkány számára. Amíg Abraxos a virágokat szaglászta odakint, Asterin tüzet gyújtott a kandallóba, és eltűnt egy mellékajtón. Mikor visszatért, a kezében legalább tízféle szárított gyógynövényt, növényi olajat és emberi gyógyeszközt tartott.

– Te meg mit művelsz? – kérdezte Manon, mikor Asterin alaposan letisztította a sebeit.

– Besegítek egy kicsit a mágiának.

 

Manon sebei gyorsan gyógyultak, de nem eléggé. Asterin rengeteg emberi praktikát megtanított neki, miközben Abraxost ápolta. Manon épp a festés művészetét tanulta el Asterintől, aki a virágokat legelő Abraxost próbálta vászonra festeni. A pókselyemnek köszönhetően az állat már majdnem kifogástalan állapotba került. Manon sosem hitte szépnek az emberi dolgokat, egyenesen undorodott tőlük. Eddig csak vérrel alkotott, az viszont kimerült annyiban, hogy minél nagyobb tócsát hagyjon maga után. A zenét feleslegesnek, az olvasást unalmasnak tartotta.

Mindez ellenére az ecset ragaszkodott hozzá. Először egy egyszerű erdei tájjal próbálkozott, aztán az égbolttal, végül a király képmásával. A kép ugyan felismerhetetlen lett, de nem is bánta. Nem kell mindenkinek az orrára kötni, hogy ki jár a fejében.

– Egyszer követtelek – vallotta be Asterin, mikor a kész mázolmányt nézte. – Kíváncsi voltam, hová mész el éjjelente, és utánad mentem a kőkastályhoz.

Manon kezében megállt az ecset.

– Ezen nincs mit szégyellni – mosolygott a boszorkány. – Láttam, hogy nézel rá és azt is, hogy ő mit gondol rólad.

– Semmi értelme – felelte Manon, és a földre hajította az ecsetet, ami ripityára tört. – Ő a király. Én boszorkány vagyok.

– Tapasztalatból mondom, hogy nincs lehetetlen – fogta meg a kezét Asterin. – Szerintem el kellene mennünk hozzá. Perringtont ismerve biztosan küld utánunk keresőcsapatot. A boszorkányok hamar kiszagolnak minket. Nem maradhatunk itt sokáig.

– Asterin! Ha idejönnek, ezt a helyet porig rombolják! Ezt nem engedhetted volna meg!

Úgy tűnt, a boszorkány erre az eshetőségre már rég felkészült. És ennek ellenére mégis idehozta őt. Meggyógyította a szárnyparancsnokot.

– Még mindig reménykedem abban, hogy egyszer csak besétál – súgta a boszorkány a padlót bámulva. – De tudom, hogy nem fog. Manon, a király biztosan tudna segíteni.

– Nem szorulok senki segítségére!

– Máshoz nem fordulhatunk – győzködte Asterin. – Abraxos teljesen jól van. Már tud újra repülni. Elvihetne hozzá.

Manon nagyot sóhajtott, mérlegelte a következményeket. Óráknak tűnő percek múlva aztán végre megszólalt.

– Hogy hívtad volna?

– Hogyan? – kérdezett vissza Asterin.

– Mi lett volna a kisboszorkány neve?

– Manon.

 

Közeledve a kőkastély felé Manon egyre idegesebb lett. Különös módon nem a király, hanem a Morathban maradt boszorkányok sorsán járt az esze. Talán Dorian ebben is segíthetne. Mikor leszálltak, késő este lett. A lehető legóvatosabban kellett megközelíteniük a helyet, egy bajvívásra most egyiküknek sem lett volna kapacitása.

Abraxost a biztonság kedvéért tisztes távolságra hagyták, nehogy bárkinek is szemet szúrjon a jelenléte. A vörös köpeny nélkül Manon árnyék volt csupán. Szellemekként haladtak a szoba felé, ahol a király lakott. Az egyik sarkon befordulva azonban valami éles tárgy ért a nyakához. Válaszul a vaskörmök is előbújtak.

Egy kardot szegeztek a torkának.

– Ajánlom, hogy jó okotok legyen a palotában lopakodni – súgta egy ismerős hang. Már csak pár lépést kellene megtenniük a király szobájáig. Ekkor a felhők mögül előbújt a hold, fénye megvilágította az arcukat. A kardot tartó kéz elengedett, Manon feszültség szagát érezte a levegőben, melyet eltompított egy lélegzetelállítóan finom illat: menta és mágia.

– Kisherceg! – köszöntötte.

– Kisboszorkány!

 

– Hova lett a köpenyed? – Dorian fel-alá járkált a szobájában, Manon és Asterin a férfi ágyán ültek, körülöttük mindent körülvettek a könyvek, ruhák, szétdobált holmik. Az ország uralkodójától kicsit többet várt.

– Ez a legfontosabb kérdésed? – vigyorodott el Manon.

Dorian tekintete rávillant, a király elszörnyedve nézte a boszorkány arcán gyógyulófélben lévő sebeket. A főboszorkány gondoskodott a kivitelezésről.

– A segítségedre lenne szükségünk – vette át a szót Asterin, mert tudta, hogy Manon úgysem lenne hajlandó kimondani a szavakat. – Azzal, hogy az apád meghalt, a gondok még nem értek véget. Perrington herceg miatt vagyunk itt.

A boszorkány beszámolt neki a Morathban történtekről. Dorian lerogyott Manon mellé.

– Ha bármelyikük meglát minket, halál fiai vagyunk – fejezte be a monológot Asterin.

Dorian még mindig Manont nézte.

– Tehát ha jól értem, a boszorkányok ehhez a kísérlethez kellenek neki. És Kaltain... most már értem. De ugye te nem…? – óvatosan megérintette a Manon arcán végigfutó karmolás helyét. A boszorkány felszisszent, és kivillantak a vasfogai, mire Dorian azonnal meghátrált. – Veletek nem kísérleteztek, ugye?

– Akkor már nem lennénk itt.

Pár percig csendben ültek, majd a király törte meg a csendet.

– Bízzatok bennem! Meg fogjuk állítani!

 

Manon és Asterin is kapott egy szobát a királytól, új ruhákat, még ételt is, amit kivételesen hajlandóak voltak elfogyasztani. Manon szobája régen egy Celaena Sardothien nevű orgyilkosé volt, de Dorian megengedte neki, hogy pár napot ott töltsön. Ha Elide itt lenne, ezen a nyomon elindulhatna...

Holnap a boszorkányok a keresésükre indulnak, és ők soha többé nem lesznek biztonságban. Mégis emellett a király mellett több nyugalmat érzett, mint életében valaha.

Halk kopogás hallatszott, majd belépett Dorian. Manon az ablak előtt állt, nézte a csillagokat.

– Nem kellett volna vörös ruhát adnod nekem – mutatott a rajta lévő szűkszabású, uszállyal ellátott bíbor öltözékre.

– Megérdemled – felelte Dorian. – Bár azt hiszem, van egy kis baj.

Manon felhúzta a szemöldökét.

– Nem hívhatlak többé kisboszorkánynak.

Komolyan is gondolta. Manon egy teljesértékű, kimagasló feketecsőrű leszármazott volt. Mit kezdhetne ő egy olyan királlyal, aki nemrég még halandó volt?

Manon felmordult, de nála ez minden bizonnyal a nevetés jele lehetett, mert harag egyáltalán nem tükröződött az arcán.

– Ez a szoba egykor nagyon fontos volt nekem. Rengeteg időt töltöttem itt. Olyan titkokat tudtam meg, olyan embereket ismertem meg itt, az igazi valójukat, mint sehol máshol.

– Akkor talán rossz helyen szállásoltál el.

– Nem hinném. Az a lány, aki itt lakott, hasonlított rád. Ő is pont ugyanolyan követelőző és felsőbbrendű volt, mint te.

Újabb hörgésszerű nevetés. Te jó ég! Ezt a boszorkányt nem tanították meg sem nevetni, sem mosolyogni.

– Elég jól kiismertél, kisherceg.

– Még nem. Remélem, ebben a szobában majd a boszorkánykülső alatt rejtőző igazi valódat is megismerhetem – mondta, azzal elment.

2017. december 30., szombat

2017 évösszegző book tag


A 3 legjobb könyv, amit 2017-ban olvastál:

1. Tabitha Suzuma: Forbidden - Kimondhatatlan

2. V.C. Andrews: Virágok a padláson

3. Sarah J Maas: Queen of shadows - Árnyak királynője

A legjobb könyvsorozat, amit idén olvastál:

Bexi sorozat (Leiner Laurától)

Legrosszabb könyv, amit idén olvastál:


Spoileres értékelésem róla:

Sikolthatok én is? Mert ez olyan: gfhoirthéobéoghrtoitbgjhtunéohgugé

Komolyra fordítva a szót a borító nem tetszik, a vörös rúzs utal a történetre, mert abban is a főszereplőnk… hát… hogy is mondjam… gyerekes. A családja le se… kakilja, pedig akinek pánikrohamai vannak, az egyrészt komolyan veszi az életet azzal, hogy nem megy el bulizni, a szülei nem engedik, a drága legjobb barátnője pedig nem kíséri el. Tehát… aztán ott van a mi kis álompasink, aki ugye VÉLETLENÜL épp ott jár abban a buliban, VÉLETLENÜL épp kiszúrja a mi főhősnőnket és VÉLETLENÜL flörtölni kezd vele, holott eddig rá se pillantott. Hát jó. Ilyen VÉLETLENEK még lehetnek. Aztán jött a pánikroham. Jaj, dolgokat látok, biztos dilisnek fog hinni, senkinek nem mondtam el a titkomat, de érzem, hogy benne megbízhatok, ezért vadidegen szexi pasinak elfecsegem most a legféltettebb titkaimat… És miért? Mert jól néz ki? Könyörgöm…

Harmadik dolog! A főszereplőnk rondának tartja magát, ő a „pótkerék”, de egyből kiszúrja egy szexi csávó… Bár velem is így lenne…

Negyedik: a csajnak rohama volt, a csávó meg csak… ÉNEKEL. WTF????? Hapsikám, hívd ki a mentőket, az is lehet, hogy bedrogozták vagy komoly baja lehet! Erre te nem gondoltál? Oké, dögös a csaj, de egy pillanatra tekints már el ettől! Nem mentség, hogy így akarta védeni. Az érett, felelősségteljes karakter, amilyennek őt beállítják, nem is venné fontolóra, hogy kihívja a mentőket valakihez, akinek épp rohama van.

És ötödik, mert lusta vagyok a többit leírni: Oké, Kaylee-nek rohama volt, most már jobban van. Mit csinál a barátnője? Megkérdezni, hogy vissza akar-e menni… Hát én kiakadok… A csávókám felajánlja, hogy hazavezet (ebből még nincs semmi baj, sőt udvarias gesztus), de gondoljunk bele, hogy ez egy idegen. Nem kéne beengedni egy beteg lány kocsijába (még úgy sem, hogy nem ülhet kormány mögé), hanem hívni kellene a szülőket.

Az elején nem vettem észre az ajánlást (vagy elbátortalanítást), hogy akinek tetszett az Alkonyat, az ezt is szeretni fogja. Én egyiket sem szerettem.

A könyv, amit a legjobban vársz, hogy megjelenjen jövőre:

 A COURT OF WINGS AND RUIN


Nemrégiben (= 2017-ban) megismert írók, akiktől szívesen olvasnál még:
Tabitha Suzuma, V.C. AndrewsMelyik könyvből készült film/sorozat adaptációt várod a leginkább?
Az Üvegtrónból készülő sorozatra nagyon várok!!!!
Nevezd meg a karakter(eke)t, akitől nem sajnálnád az éjféli csókodat!

 Christopher Dollanganger <3

Rhysand <3

Dorian Havilliard

Nagy Márk

Éjúr

Rafi

Ren (nem tigris alakban persze xd)

Szasza


Mik szerepelnek a 2018-es várólistádon?

Sarah J Maas: A court of wings and ruin, Empire of storms

V.C. Andrews: Virágszirmok a szélben, Ha szúr a tövis, A tegnap magvai

Az első és az utolsó könyv, amit az idén olvastál:

 

Első: A párválasztó (1. kötet)

Utolsó: Köd és harag udvara
Az idén olvasott könyvek közül melyik a legcsúnyább/legszebb borító?


Legcsúnyább: Rocksztárt kaptam karácsonyra
Legszebb: Jellicoe roadLegjobb magyar könyv, amit idén olvastál?
Leiner Laura: HullócsillagHány könyvet remélsz elolvasni 2018-ben?

Nos, idén 250 felett zártam az évet, de bevallom, sokkal kevesebbnek tűnt (biztos azért, mert kevesebb, mint a fele nyerte el a tetszésemet). Szeretném tartani a minimum százat jövőre is. :)

Tettél bármilyen újévi fogadalmat? (Blogos, könyves, satöbbi.)
Hú, sokat, de ez valahogy így szokott kinézni:
KATTINTS IDE 
 

 

2017. november 9., csütörtök

Hogy kaphatod el a vérfertőzést?

 
Sziasztok! Ma is jöttem osztani az észt, mert van néhány téma, amihez hozzá KELL szólnom. Hmm... ha a bloggereknek lenne egy ilyen politikai csatornája, simán benne lennék :D
Viszont a mai téma most nem a politika, hanem a Wattpaden (vagy Wattpadon?? Sosem tudom kiejteni) terjedő vérfertőző micsapicsák.
Mert ezek tényleg micsapicsák. Olvassatok bele háromba, és el fogjátok hinni. Tényleg.
Azt már sokan előttem elmondták, hogy a legtöbb ilyen igénytelen fos, és csak a figyelemhajhászat hajtja ezeknek az íróit, akik talán otthon nem kapták meg a figyelmet, vagy bántalmazták őket, és valószínűleg a 18. életévüket sem töltötték be, mert úgy kerülik a helyesírási szótárt és a józan paraszti logikát, mint a pestist.
RÁCÁFOLNÉK :D Értem én, hogy a logika sem mindig működik. Vegyük például a freudi elveket, ezt a felgyülemlés-kitörés elvet, hogy a mélyben ott van a sok eltemetett sérelem, és amikor felszínre tör, akkor a hagyományos logika már nem működik. Igen ám, de ezeknek a történeteknek a szereplői nem úgy szerepelnek a művekben, mint egy-egy tragédia elszenvedői, hanem egyenesen élvezik a helyzetet. És nem úgy, mint beteges, elítélendő dolog (mert ez egyébként fajtalankodás, és a törvény is bünteti), hanem mintha ez teljesen normális lenne.
Nekem nincs bajom az incest (azaz vérfertőzés) történetekkel, ha rendesen vannak megírva, és nem annyi a fő oka ennek a törvénysértésnek, hogy "jaj, de szépen mosolyog a bátyám"... Ez így... mi ez? Ilyen nincs. Bár nekem nincs testvérem, utána néztem, kérdezősködtem, hogy milyen az, ha van az embernek. És most ezért úgy döntöttem, leírom, szerintem hogyan is kéne kinézniük ezeknek a történeteknek. És miért? Mert eddig mindenhol csak azt hallottam, hogy fúúú de rosszak, de megoldásokkal senki sem rukkolt elő.

Először is legyünk tisztában az incest történetek fajtáival:
 • Sibcest (testvérek közötti szerelem) = Sibling incest
 • Cousincest (unokatestvérek közti szerelem) = Cousin incest
 • Twincest (ikrek közti szerelem) = Twin incest
 • A szülő/gyerek közötti az a parental incest
 • A nagyszülői az a grandparental incest
FONTOS! HA AZ EGYIK FÉL NEM EGYEZIK BELE A KAPCSOLATBA, AZ MÁR ERŐSZAKNAK SZÁMÍT!


A bejegyzés címét nem kell komolyan venni, Gyakori kérdésen tette fel egy észlény, hogy az incesztust el lehet-e kapni (gondolom arra gondolt, hogy úgy, mint például a bárányhimlőt xd). Nos, ez nem egy betegség, ez egy törvénysértés, melyet Magyarország egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni azt, aki egyenesági rokonával közösül vagy fajtalankodik. Egyenes ági rokon az, akitől közvetlen származol, közvetlen vérségi rokon. Tehát előre nézve: gyerek, unoka, stb. visszafelé meg: szülő, nagyszülő, dédszülő stb. A mellékági rokon a testvér, viszont tudtommal a törvény 3-5 év szabadságvesztéssel bünteti a testvérek közti egyesülést. És tévedés ne essék, a csók és az ölelkezés még nem tartozik ide, csak a közvetlen nemi érintkezés.
És most lehetne azt mondani, hogy ilyen erővel testvérek közti szerelem nem is létezhet, hiszen az ember egy tanulmány szerint eleve úgy születik, hogy be van építve a szervezetébe egy incest elleni védőburok, hogy természetesen undorodjon az ilyen kapcsolatoktól. Elvileg az állatoknak is van ilyen, bár nem vagyok túl jó bioszból, szóval ezt inkább zárójelesen tenném hozzá.
De ha ez valóban így van, akkor itt az első bonyodalom.

Az ember megszokja azt, aki vele együtt nő fel, éppen ezért nem tud rá ÚGY nézni. Viszont ha elválasztják a testvéreket (pl: elválnak a szülők, és egyik az egyiknél, másik a másiknál van), ez a kötődés megszűnik a testvérek között, és ha valamilyen okból újra egymásra találnak (pl: ugyanabba az iskolába kerülnek, ugyanannál a cégnél dolgoznak), a hasonlóság kettejük között vonzóvá válik. Ugye itt nem az ellentétek, hanem a hasonlók vonzzák egymást, és talán jobban össze vannak hangolva, jobban megértik egymást, mint az "idegenek". Ilyenkor jöhet a koppanás, hogy basszus, mi testvérek vagyunk???
És most nézzük, mikre kell figyelni, ha valaki ezt veszi alapul írás közben:
1. Tudják-e egymásról, hogy testvérek? (Ez a legfontosabb kérdés). Ha igen, legyen meg a "Nem szabad" effektus, vagyis legyen bűntudatuk a testvéreknek, hogy így éreznek egymás iránt, és legyenek tisztában vele, hogy nem szabadna ezen az úton járniuk. Ha nem tudják, gondosan tervezd meg, hogyan fogják megtudni az érintettek, a családtagok, valamint az olvasó. A megfelelő információ adagolás kiemelten fontos ebben a témában.

Ajánlott filmek/könyvek a témában:
 1. V.C. Andrews: Ruby
 2. V.C. Andrews: Rain
 3. Tree of heaven (ázsiai sorozat)
 4. Stepbrother dearest
 5. Húgom, nem húgom

Ez az egyik lehetséges oka az ilyesfajta érzelmeknek. A másik, hogy "nem mentség a távollét" módszer az incest történeteknél. Én most csak a testvérszerelmes történetekkel foglalkoznék, a generációk közti átmenetbe nem mennék be, ha lehet. Az ilyen történeteknél együtt élnek az érintettek, és teljes tudatában vannak annak, hogy ők testvérek, mégis kialakul köztük szerelem.
Itt a legfontosabb kérdés a miért. Általában közre játszik valamiféle családi trauma, múltbeli nehézség, hogy közelebb hozza a testvéreket egymáshoz. Igen, egy darabig működik az a bizonyos távolságtartás, hiszen nem úgy születnek a testvérek, hogy szerelmesek egymásba. Kell valami, ami egymáshoz löki őket. Gyakran a trauma olyan erős mindkét fél lelkében, hogy pont a közelség váltja ki a szerelmet. Egymásra támaszkodhatnak, megértik a helyzetet, amit egy külső fél talán nem értene (pl: erőszak), tanúi egymás szenvedésének, a lelki gyógyírt nyújtják egymás számára. Csak ám azt felejtik el, hogy ez gyakran nem megoldás. Ilyenkor figyeljünk arra, hogyan hat a trauma az adott szereplőkre, miért szenvednek tőle, jogos-e ez, vagy a hatások miben befolyásolják a helyzetüket. Fontos minden szemszögből megvizsgálni a történteket, nem csak az elszenvedők oldaláról.

Például a Virágok a padláson című könyv arról szól, hogy van 4 gyerek a háznál, Cathy, Chris, Corrie és Carrie, akik kénytelenek a vidéki nagyszülőkhöz költözni, miután az apjuk meghalt, és elvesztették a házukat. A gond csak az, hogy a gyerekek szülei féltestvérek voltak, és emiatt a nagyszülők kitagadták az egész pereputtyot. A nagymama viszont "megszánja" őket, és belemegy, hogy a gyerekek fel legyenek zárva a padlásszobába, amíg az anyjuk visszanyeri a nagyapjuk kegyét, és visszavegye őket a végrendeletébe. Itt ugye rámegy a fókusz a bezártságra, hogy Cathy és Chris egymáson kívül más ellenekző neműt nem látnak, és együtt viselik el a szenvedéseket (korbácsolás, éheztetés, stb). A lényeg: bármiről írsz is, a lényeg, hogy alaposan dolgozd ki, és kezeld kellő érettséggel, logikával és mélylélektani tudással a szituációkat! ÉS NE TEKINTSD JÁTÉKNAK A TÉMÁT! Vedd komolyan akkor is, ha viccesre akarod írni!
Ajánlott filmek/könyvek a témában:
 • V.C. Andrews: Virágok a padláson (könyv, de 2 filmváltozata is van, a 2014-est ajánlom, abban jobban átjönnek az incest jelenetek)
 • Tabitha Suzuma: Kimondhatatlan
 •  Daniel & Ana
 • Siblings 2004
 • Vízipipa időgép (unokatestvérek közötti... háááát... inkább komikus kapcsolat)
 • Dogtooth
 • Cementkert
 • Kúria (sorozat)
 • Takard el a szemem
 • Géminis 2005
 • Álmodozók (nagyon elvont)
Most pedig nézzük meg, mi az 5 leggyakrabban elkövetett hiba az incest történeteknél:

1. Lustaság:
 Amikor az író nem fordít időt és energiát arra, hogy kidolgozza a szálakat, és minden ok nélkül jönnek össze a szereplők.
Például a Daniel&Ana című filmben azért jöttek össze a testvérek, mert elrabolták őket, és mindenféle erotikus cselekvésre kényszerítették őket. Egyszóval MINDENNEK OKA KELL, HOGY LEGYEN!!!

2. Hibák, amelyeket minden más történetben is elkövetnél
Ezek ugye a "kezdő" hibák, mint rossz helyesírás, kötőjel-gondolatjel tévesztése, központozás, stb. Ebbe külön nem mennék bele. Írástechnikai könyvekben, blogokon vagy akár bétától is meg lehet tanulni kiküszöbölni ezeket.

3. I SHIP INCEST!
Lehet, hogy te elfogadod a rokonok közti kapcsolatot, de gondolj azokra, akiknek ez nem oké (most jogosan vagy nem, mindenki el tudja dönteni magának). Arról most nem beszélnék, hogy szabad-e elfogadni vagy sem, mert ebből akkora vita lenne, hogy olyat nem kívánok, viszont az tény, hogy írni KELL róla. Mégpedig azért, hogy lássuk, ki hogyan vélekedik róla, milyen extrém szituációk is létrejöhetnek. Magyarán nem írhatsz róla úgy, hogy "és olvassátok, mert végre összejöttek!". Nem! Akkor is, ha E/1 vagy közeli E/3 nézőpontban írod meg a történetedet, ebben a témában semlegesnek kell maradnod. A szereplőd gondolhat, amit akar (pl: az Álmodozókban sem vetették meg a szereplők a viszonyukat, viszont a rendező nem röppent be hirtelen a jelenetbe, és járt örömtáncot, hogy DE JÓÓÓ, ÖSSZEJÖTTEK). Az olvasó el tudja dönteni, mit érezzen, nem kell neki megmondani.
Viszont a másik végletbe sem szabad átesni, hogy minden oldalon el kell mondani, mennyire nem kéne együtt lenniük. Egyszer-kétszer rálépnek a fékre, ez teljesen rendben van. Viszont ne legyen huza-vona az egész, mert az már tényleg szeret-nem szeret játék, és az unalmas. Az olvasónak válaszok kellenek, nem kérdőjelek.

4. A rálátás hiánya
Sokan mondják, hogy csak akkor írjunk le egy történetet, ha valamilyen módon mi is érintettek vagyunk benne. És mindenki rávágja, hogy MI VAN A FANTASY-VAL??? Attól, hogy te egy sci-fi, fantasy, tököm tudja mi zsánerben írsz incest történetet, attól az még valamilyen módon lélektanivá válik a szerelmi szál miatt. Neked pedig elég érettnek kell kezelned, hogy meg is tudd írni. Nem egy olyan történetet láttam már, hogy jó volt az alapötlet, szimpatikusak voltak a karakterek, de elveszett az egész, mert annyira fejtette ki, hogy megerőszakolták a lánykát, ő sírt egy sort, másnap meg már a nyakába borult az elkövetőnek. ILYEN NINCS! Jó, van az a betegség, amikor az elrablónkhoz vonzódunk, de a bizalom olyan vékony fonal, hogy könnyen elszakad. Ha a lélek mélységeiben nem kezdünk el hajózni, sosem találjuk meg a kincset, ami az írás esetében a kulcs egy jó történethez.
És csak hogy tisztázzuk: AZ INCEST TÖRTÉNETEK NEM MERÜLNEK KI ABBÓL, HOGY VAN KÉT ABERÁLT BAROM, AKIK MINDEN OK NÉLKÜL SZEXELNEK!!
Sajnos néha igen, de gyakran a mély mondanivalón (pl: erőszak, bántalmazás, a mentális ferdülés oka) van a hangsúly.
Például a Daniel&Anában a szereplők elrablása és megerőszakolása után az egyik fél pszichológust keres fel, míg a másik elrejti a mélyben az érzéseit. Itt bejön a freudi mélylélektan (vagyis a sok elfojtott szorongás Édes Anna esetéhez hasonlóan a felszínre tör, és kibuggyan az emberből), és a fiú megerőszakolja a nővérét, mert már elege van mindenből. A hagyományos logika ilyenkor csődöt mond, és az elkövető gyakran meg sem tudja magyarázni, mit miért tett.

5. Azért írok erről, mert mindenki más is
Ez olyan, mint a holokauszt átörökítés. Van 1-2 jó, ami tényleg hatásos, nem részre hajló, hanem a nyers igazságot írja le, viszont azt veszem észre, hogy a legtöbb már felesleges magamutogatás, és csak azért van, hogy NÉÉÉZD, HÁT ILYET ÉN IS ÍRTAM!!
Ha hozzád közel áll a téma, érdekel, ki miért lett olyan, amilyen, írj róla. Ha egy múltbeli sérelmedet, történetedet akarod elmesélni, írj róla. Ha csak botrányt akarsz kelteni, hagyd a picsába! Nem fogod elérni a célod, az emberek hamar unalmasnak fognak találni, mert igazából te is unalmasnak találod a témát.

   

   
  +1. A tesóm egy gyökér, de azért szexi
  Erre megint csak azt tudom mondani, hogy keress fel pszichológust! A legjobb példa erre szerintem a Virágok a padláson c. mű, ahol egészen addig játékosan legyökerezik, lehülyézik egymást a szereplők, míg meg nem szólal a vészjelző, hogy hoppá, magukra maradték két óvodással bezárva egy padláson. Ilyenkor a gyermeki én a háttérbe szorul, és a testvérek kénytelenek együtt nevelni a kisebb testvéreiket. Cathy még meg is jegyzi, hogy "Gondold azt, hogy én vagyok anya. Hisz én annyira szeretlek. Ezt teszi az igazi anyát, nem?" (Hát de.) És Chris mellette az apa szerepébe kerül, ezáltal a testvéri kötelék mellett egy újabb kapocs fogja összekötni őket. Gyakran pont a szeretet a kiváltó oka ezeknek a történeteknek. Cathyék is belekényszerültek ezekbe a szerepekbe, és végül át is vették azokat.
  Szóval ilyenkor a testvéred már nem gyökér, köcsög, genyó, hanem valaki, aki iránt mélyebben érzel, mint kellene. És ezt indokolni kell, nincs átmenet testvéri érzések és szerelmes érzések között.
   
   
  A lényeg zanzásítva: Ha incest történetet akarsz írni, vagy írd meg jól, vagy inkább ne is publikáld! Ezeket a történeteket még jobban kell felépíteni, mint egy egyszerű romantikus sztorit, sokkal több mindenre kell figyelni, és még több mindenre kell tekintettel lenni!
   Nem azt mondom, hogy az én szavam a szentírás, és mindent hibátlanul tudok, csak azt, hogy néhány dologra érdemes odafigyelni, mielőtt az ember belevág az incest történetek írásába!


  Külföldi könyvek a témában:
   
  Diane Rinella - Love’s forbidden flower
  Kate Avelynn – Flawed
  Sabrina Paige – Prick
  Colleen Masters - Stepbrother Untouchable
  Shelly Pratt - Ruined
  Parker Ford – Cry little sister
  Lisa Desrochers – A little too far
  April Brookshire - Beware of bad boy
  Abby Glines – Fallen too far
  Kels Barnholdt – Against all odds
  J. C. Isabella - The Unofficial Zack Warren Fan Club
  Kody Keplinger – A Midsummer's Nightmare
  Rosalie Stanton – Forbidden fruit
  Evangeline Anderson – Picture perfect
  Rachel Gibson – Truly Madly Yours
  Jean Hegland - Into the Forest
  Jill M. Phillips – The rain maiden
  Kelly Braffet – Josie and Jack
  Jess C. Scott – Wicked lovely

  és itt találsz még továbbiakat:

Író programok

Regényeket írsz? Kipróbálnál valami újat a Word helyett? Nézzük a választékot!

1. Focuswriter

Download FocusWriter free


2. WriteMonkey


Download WriteMonkey free3. LibreOffice

Download LibreOffice Writer

4. Scibrus

Download Scribus free

5. Freemind
(vázlathoz, kidolgozáshoz)
Download Freemind free

6. Scrivener
(Daremo bejegyzésében többet is olvashattok róla)

+ Mindmap programok ;)

2017. november 4., szombat

Vírusos PDF könyvek???

Sziasztok! Először is tegyük tisztába ezt a PDF kérdést, mert most már ki nem állhatom, hogy egyik csapat a másiknak verődik, és teljesen szétzilálódik az EDDIG barátságos könyvmolyok világa. A többire térjünk rá utána, mert ha ezt nem írom mind le, akkor megint nekem támadnak az emberek, hogy én hogy képzelem ezt meg azt, és köszönöm, ebből NEM KÉREK!Szóval nézzük meg az egyik csapat álláspontját, miszerint PDF-eket olvasni szabad.
 • Akinek van ebook olvasója, annak bizonyára könnyű úgy könyvet olvasni PDF-ben, nem rontja a szemet, ugyanúgy megkapja az ember, mintha fizetett volna érte. Hát akkor már nem jobb ingyenesen?
 • Azt olvasom el, amit akarok és akkor, amikor akarom. A könyvtárban nincs ilyen. Néha meg sincs az a könyv, néha elő kell jegyezni, de egy könyvmoly fan képtelen várni, ha a kedvenc szereplője épp függővég áldozatául esett.
 • Faluban/Külföldön lakom, nem tudok jó könyvtárba menni, mint a pestiek. Nekik könnyű...
 • A filmeket is online nézem, a zenét is Youtube-ról töltöm le, ez miben más?
 • Ha majd tetszett a könyv, megveszem. De ha sz@r a mű, nem fogok érte 3000 Ft-ot kifizetni...
 • Hosszú a szállítási idő és gyakran drága is a költsége.
 • A könyveket cipelni nehéz.
 • Nem tudom megvenni, mert olyan ritka a könyv, hogy még a könyvtárban sincs meg.
 • A PDF mindig nálad van, ha 3 hónap alatt olvasom ki, akkor annyi idő alatt, és nem kell 1 hónap múlva időre visszavinni a könyvtárba. A XXI. században kinek van szabadideje?
 • Örüljenek, hogy egyáltalán olvasok. A mai világban ez sem magától értetődő. Baj az, ha jó könyveket akarok olvasni?
 • A külföldi könyvek tudod, milyen drágák????
 • Nem keresek olyan jól, hogy naponta könyvet tudjak venni.
 • Ha Jókai könyvet lehet venni 400 Ft-ért, a mai modern irodalmi alkotások miért olyan drágák?
 • Nem én tettem fel, én csak letöltöttem. Az nem bűn.
 • Ha a könyvtárban több könyv lenne, én is mennék oda.
 • Lassan a fanfordítások igényesebbek, mint az, amiért a kiadók fizetnek. Az igazi művészet megfizethetetlen.


És most lássuk azoknak az álláspontját, akik ellenzik ezt a dolgot.
 • Tiltja a törvény PDF fájlokat ingyenesen közzétenni! (szerintem a letöltésről már nem mond semmit, szóval itt a feltöltés a necces)
 • Szegény író kapná a bevételét (annak ellenére, hogy Magyarországon senki nem lesz milliomos attól, hogy író)
 • A kiadó fizet a kiadásért, de az olvasó nem fizet az olvasásért?
Aki kicsit is képben van a könyvkiadás terén, tudja, milyen sokba is kerülhet legyártani a könyveket, megvenni a szerzői jogokat külföldről, a borítóterv, a lektorok, szerkesztők munkája, a marketing, fordító.
 • A könyvtár színesíti a látókört, ha az a könyv épp nincs, olvass mást!
 • Ha nem telik rá a kiadónak, hogy kiadja egy sorozat több kötetét, a könyvmolyságnak idővel befellegzett.
 • Ha nincs ebook olvasód, telefonon akarsz PDF-et olvasni? A te szemed romlik, nem az enyém...
 • Az írónak milyen rosszul esik, hogy annyit gürizett egy könyv megírásával, és még csak meg sem veszik az emberek.
 • Ha nem értékelik a könyveket Molyon/Goodreadsen, honnan tudjuk, hogy egyáltalán elolvasták?
 • Nem azokkal van a baj, akik PDF-et olvasnak, hanem azokkal, akik felteszik őket.
 • Ha egy könyv nyomdahibás, a jól sikerült példányokkal kell behozni az árát.
 • A papír könyveknek jó az illata.
(ha tudtok több pro/kontra érvet, szóljatok, és kiegészítem a listát :))

Most nézzük, mi lehetne a megoldás.
SEMMI XD
Mármint én még nem jöttem rá, a bejegyzés címe csak figyelemfelkeltés, hogy mindkét oldal rákattintson :D

Csak hogy emiatt a bejegyzés miatt ne utáljon engem mindenki annyira, hoztam pár külföldi oldalt, ahol feliratkozásért cserébe lehet ingyen/olcsóbban könyveket venni. :)
The Fussy Librarian
Ereader News Today
Reading deals
eReaderIQ Daily
Kindle Buffet
instaFreebie
My Book Cave Team
Robin Reads Team
Freebooksy
Red Roses Romance
Book Barbarian
Inspired Reads
Pixel of Ink
Bargain Bookshy
Köszönöm, hogy elolvastátok ezt a kis cikket, remélem, senki nem fog nekem esni, mert én végülis mindkét oldalt meg tudom érteni. Ha van valami megoldás javaslatotok a problémára, írjátok meg kommentben :)

2017. november 2., csütörtök

#Ősz

Sziasztok! Úgy gondoltam, az őszi depresszió ellen készítek egy kis virtuális lélekerősítőt könyvmolyoknak, hogy ebben a hidegben is legyen kedvetek olvasni (és persze nekem is).

A VIDEÓ ITT TALÁLHATÓA VIDEÓ ITT TALÁLHATÓ
Őszies témájú könyvajánló:
 
Szellemidéző
Virágok a padláson
Ruby sorozat
Rain sorozat
Méreghercegnő
Üvegtrón
Mara Dyer
Tüskék és rózsák udvara
Éhezők viadala
Az 5. hullám
Beavatott
Harry Potter

Képek: